Делатност

Историјски архив Шумадије Крагујевац својом основном делатношћу обавља послове заштите културне баштине и у значајној мери доприноси обликовању научно засноване слике о прошлости чиме остварује своју стручну, културну и опште-друштвену улогу.