Техничка служба


034 336-251, 336-252, локал 22.
kulturapro@istorijskiarhivsumadije.com

 

Техничка служба врши превентивну заштиту, конзервацију, рестаурацију и микрофилмовање архивске грађе. Примена ових мера предузима се у циљу продужавања века трајања оштећених докумената и представља један од највиших облика заштите у
архивској делатности.

Техничку службу Историјског архива Шумадије чине: фотолабораторија и лабораторија за конзервацију и рестаурацију. Са микрофилмовањем архивске грађе почело се још 1983. године, а од 2002. године у Архиву ради и конзерваторска радионица.