Територијална надлежност

ТЕРИТОРИЈАЛНА И СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ Историјског архива Шумадије Крагујевац


Територијална надлежност Историјског архива Шумадије Крагујевац обухвата подручје Града
Крагујевца и шест општина: Аранђеловац, Топола, Рача, Баточина, Лапово и Кнић. Стварна
надлежност Архива односи се на архивску грађу и регистратурски материјал, који су настали у
раду претходних и садашњих органа власти, институција, организација, односно правних
субјеката и појединаца са подручја територијалне надлежности, а до нивоа Округа.