Контакт

Контакт

Историјски архив Шумадије
Крагујевачког октобра 13
34000 Крагујевац
034 336 251

034 336 252 са следећим локалима:

Рачуноводство - (локал 16)
Спољна служба - (локал 17)
Служба сређивања - (локал 18)
Директорка - (локал 13)
Депо - (локал 24)
Културно-просветна служба - (локал 20)


archivekg@gmail.com

 

Директор
direktor@istorijskiarhivsumadije.com

 

Служба заштите архивске грађе ван архива - Спољна служба
spoljnasluzba@istorijskiarhivsumadije.com


Служба заштите архивске у архиву - Служба депоа
depo@istorijskiarhivsumadije.com


Служба сређивања и обраде архивске грађе - Техничка служба
sluzbasredjivanja@istorijskiarhivsumadije.com


Културно-просветна делатност
kulturapro@istorijskiarhivsumadije.com


Рачуноводство
racunovodstvo@istorijskiarhivsumadije.com

Закажите или нас контактирајте