Објављена грађа

Зборник докумената Грађа за историју радничког покрета у Шумадији до Првог светског рата

Зборник докумената Грађа за историју радничког покрета у Шумадији до Првог светског рата

Зборник докумената Грађа за историју радничког покрета у Шумадији до Првог светског рата приредили су 1982. године Благоје Витковић и Слободан Павићевић. Реч је о вредном историјском материјалу прикупљеном након вишегодишњег истраживања у Архиву Србије и проучавања радничке штампе и стенографских белешки Народне скупштине. Изостављена је само документација која се односи на Црвени барјак (1876), објављена у посебном зборнику.


Зборник докумената Грађа за историју револуционарног радничког покрета у Шумадији 1919-1920.

Зборник докумената Грађа за историју револуционарног радничког покрета у Шумадији 1919-1920.

Зборник докумената Грађа за историју револуционарног радничког покрета у Шумадији 1919-1920. приредили су Благоје Витковић и Верка Миленковић 1987. године. Документација је прикупљeна током вишегодишњег научно - истраживачког  рада аутора у оквиру редовних задатака Архива. Систематски је прегледано и истражено више десетина фондова и збирки, целокупна радничка штампа и други историјски материјали у Архиву Југославије, Архиву Србије, Архиву Војно-историјског института, Архиву Београда, Музеју револуције народа Југославије, Народној библиотеци Србије, Архиву Института за савремену историју Југославије, Архиву Института за хисторију радничког покрета Хрватске, Архиву Хрватске, Свеучилишној библиотеци у Загребу и другим сродним институцијама.


Зборника докумената Црвени барјак

Зборника докумената Црвени барјак

Објављивањем два тома зборника докумената Црвени барјак у Крагујевцу 1876. започето је публиковање архивске грађе у Историјском архиву Шумадије. Вредну документацију о новембарским изборима за општинску управу у Крагујевцу (1875), раду новоизабраних одборника и демонстрацијама од 15. фебруара 1876. приредили су Благоје Витковић и др Живомир Спасић. Најзначајнији и најобимнији део грађе у зборнику чини документација са судског процеса против тридесеторице организатора демонстрација.