Културно-просветна делатност

034 336-251, 336-252, локал 20.
kulturapro@istorijskiarhivsumadije.com

 

Објављивањем Водича кроз архивску грађу (1978), Историјски архив Шумадије покренуо је своје издаваштво. Осамдесетих година XX века Архив је у сарадњи са Народном библиотеком „Вук Караџић“ и Народним музејом у Крагујевцу издавао зборник радова за политику, културу и привредну историју Станишта. Двадесетих година излазе и прве значајне монографије, попут Старог Крагујевца Борише Радовановића. Од 2004. године Архив издаје и свој стручни часопис Шумадијски анали, наставља са организовањем научних скупова и промоцијом књига. Преко Друштва историчара Шумадије, основаног 2009. године, остварује и ближу комуникацију са просветним установама у граду. Од 2013. до 2018. године, у сарадњи са другим институцијама културе у граду и земљи, Архив реализује преко девет изложби, а са појединим програмима гостује и у иностранству.