Служба сређивања и обраде архивске грађе

034 336-251, 336-252, локал 18.
sluzbasredjivanja@istorijskiarhivsumadije.com

 

Сређивање архивске грађе представља један од најважнијих и најсложенијих стручних послова у архиву чији је циљ да се успостави првобитни поредак архивске грађе, а ако то није могуће да се на основу функција и надлежности (делатности) утврди нова структура грађе фонда која ће најбоље одговарати  њеном коришћењу у научне и друге сврхе. Од начина на који је грађа сређена зависи у каквом ће се поретку наћи, у којој ће мери бити приступачна за коришћење и какав ће квалитет и употребна вредност обавештајних средстава бити.

Доношењем Препоруке о приоритету архивских фондова и збирки за сређивање  и обраду и о приоритету стручних операција (1967) и Упутства о одређивању критеријума о формирању архивског фонда (1968) Архивско веће Србије прописало је јединствено решење архивских послова и ускладило рад на сређивању архивске грађе у свим архивима на територији Републике Србије. Упутством о сређивању архивских фондова органа управе, радних, друштвено-политичких и других организација из 1973. године заокружена је већина стручних послова и захтева из ове архивске делатности.

Рад на разграничењу прикупљених фондова и њиховом сређивању започет је недуго по оснивању архива у Крагујевцу. Међутим, због честих селидби, недовољног простора у импровизованим депоима и недостатка полица првобитни поредак грађе није могао да се одржи. Један исти фонд налазио се на неколико места. Поновно разграничење грађе у депоима, а затим и стручно сређивање извршено је у периоду од 1965. до 1970. године. Од  1970. године систематски се ради на регистратурској и архивистичкој обради грађе.