МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ АРХИВИСТА " ТАРА 2018."

Архивистичко друштво Србије и Историјски архив у Ужицу под покровитељством Министарства
културе и информисања РС организовали су тродневни међународни архивистички скуп у хотелу Оморика на Тари, од 10 до 12. 10.2018.године, посвећен заштити електронске архивске грађе.

Саветовање је започело отварањем изложбе " Крива Дрина", аутора Жељка Марковића
из Историјског архива Ужице 10.10.2018.год.у 18часова.

Након поздравног говора Председника АДС-а РС, Мирослава Дучића, Архивског саветника из
Архива у Ужицу радни део Саветовања отворио је др Дејан Масликовић, помоћник министра за
развој дигиталне истраживачке инфраструктуре.
Саветовању је присуствовало преко 200 учесника, представника архива и архивских удружења из земље и окружења и већи број представника регистратура из разних градова у Србији.

Радни део Саветовања, подељен у две сесије (I тема: Архиви у електронском окружењу-
електронски документ и електронско архивирање; II тема: Архивска служба данас-анализа стања, питања, предлози, решења ) обухватио је презентацију стручних радова 27 излагача,
професионалних архивиста из Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Републике Србије.

Крагујевачки архив представљала је Архивски саветник, Марија Тодоровић која је у свом раду: "Прилагођавање архива потребама савременог друштва"указала на потребу
информатизације установа заштите, додатне ИТ-обуке професионалних архивиста и
стандардизације архивске делатности у РС.