Актуелно

Стручна радионица у Чачку

У просторијама Meђуопштинког истоијског архива Чачак, 23.11.2018.године, одржана је стручна радионица у организацији Друштва конзерватора Србије и поменутог Архива, о теми Превентивна заштита архивсе грађе и регистратурског материја.

Скупу су, као излагачи, присуствовали професионални конзерватори и архивисти из Архива Србије (Вера Филиповић,Снежана Петров, Ана Митић), из Архива Југославије (Светлана Перовић- Ивовић), Архива Војводине (Вишња Николић), и из Републичког завода за заштиту споменика културе Војводне (Десимир Тановић).

Активно учешће на скупу, осмишљеном као радионица, узели су запослени из архива Крагујевца,Ниша, Краљева,Ужица,Чачка, Новог Пазара, Прокупља, Пирота и Лесковца. Представници крагујевачког Архива Славица Јагличић - директор, Марија Тодоровић, арх.саветник, Драган Брзаковић - арх.помоћник I врсте и Катарина Лековић – архивист , активно су учествовали у радионичким активностима.

На овој радионици изложена су и размењена стручна искуства из области конзервације и рестаураурације архивске грађе. Посено се дискутовало о начину коришћења и излагања архивске грађе, као и плану заштите и спасавања архивске грађе у условима ризика.