Актуелно

Промотивни видео лабораторије за рестаурацију и конзервацију

Конзерваторско-рeстаураторске интервенције које се спроводе у лабораторији ИАШК подразумеваjу техничку заштиту писаног културног наслеђа (архивска и библиотечка грађа). У њој се обављају сви стандардни потупци техничке заштите угрожених збирки књижне и некњижне грађе, у које спадају: стерилизација, мокри поступци конзевације (фиксирање бојеног слоја, ојачавање папира, раздвајање слепљене грађе), поступци механичког површинског чишћења, поступци рестаурације (ручне, машинске), пресовање, поправка повеза књига. Лабораторија ИАШК за конзервацију и рестаурацију папира има основне услове за процес заштите документа који се чувају у архивима и опрему за рад на заштити, од конзерваторског стола, стола за чишћење (отпрашивање), UV лампе, преко парног пенкала, воденог купатила, светлеће стоне лупе, рестаураторске пеглице, књиговезачког ножа, механичке пресе па до опреме за израду фотодокументације и рачунара за формирање базе података о конзервираној грађи. ИАШК обновио је рад лабораторије 2018. године и једина је институција културе у Шумадијском округу која ради на техничкој заштити и обради писаног културног наслеђа. Циљ обнављања рада лабораторије садржи се у обради и заштити докумената и књига као и пружању стручне помоћи свим институцијама које чувају културна добра која се односе на архивску и библиотечку грађу.

видео