Актуелно

Промоција књиге "Дневник једног архивисте из 1999. године" аутора Борише Радовановића

     Књига "Дневник једног архивисте из 1999. године" представља, израз зрелости једног писца и аутентично сведочанство о догађајима из рата 1999.године. Својим досадашњим радом Бориша Радовановић је оставио видан траг у културном, јавном и друштвеном животу Крагујевца. Као историчар и архивски саветник, објавио је више књига из прошлости Крагујевца и Шумадије. Током бомбардовања 1999. године радио је у Историјском архиву Шумадије у Крагујевцу, као архивист на заштити архивске грађе. Дневничке белешке које је водио обухватају време од 78 дана, последње године другог миленијума. То је време завршне фазе рата на Косову и Метохији и бомбардовање Савезне Републике Југославије. Белешке си вођене континуирано од 24. марта 1999.године, (првог дана бомбардовања) до 9. јуна 1999. године(потписивањем Кумановског споразума).

     Настајале у време рата, писане и по диктату времена, по садржини и предмету интересовања веома су разнородне. Белешке представљају  покушај да се то време отргне од заборава, али на нови начин сагледа, како би добило своју историјску и културну одредницу. 

     Највећи део бележака односио се на догађаје непосредно везане за бомбардовање, али су оне на моменте прожете историјским и архивистичким освртима, етнографским и генеолошким анализама и запажањима. Аутор је бележио све што му се чинило важним, првенствено оно што су му давали повод за самопосматрање и рефлексије различите врсте. 

    Аутор је успео да кроз лично виђење догађаја, оживи свест о потреби заштите нашег културног наслеђа које је богато и представља исходиште читавог нашег друштвеног бића.

Остале актуелности

12.05.2020

Поштовани посетиоци Историјског архива Шумадије Крагујевац,

Отпочели смо рад са странкама, али ће у зграду улазити странке које имају маску и рукавице. Поштоваће се и ред да само једна странка може бити у канцеларији. У читаоници може бити свега 5 корисника.

 

Славица Јагличић

Директор ИАШ Крагујевац