Актуелно

Промоција књиге "Дневник једног архивисте из 1999. године" аутора Борише Радовановића

     Књига "Дневник једног архивисте из 1999. године" представља, израз зрелости једног писца и аутентично сведочанство о догађајима из рата 1999.године. Својим досадашњим радом Бориша Радовановић је оставио видан траг у културном, јавном и друштвеном животу Крагујевца. Као историчар и архивски саветник, објавио је више књига из прошлости Крагујевца и Шумадије. Током бомбардовања 1999. године радио је у Историјском архиву Шумадије у Крагујевцу, као архивист на заштити архивске грађе. Дневничке белешке које је водио обухватају време од 78 дана, последње године другог миленијума. То је време завршне фазе рата на Косову и Метохији и бомбардовање Савезне Републике Југославије. Белешке си вођене континуирано од 24. марта 1999.године, (првог дана бомбардовања) до 9. јуна 1999. године(потписивањем Кумановског споразума).

     Настајале у време рата, писане и по диктату времена, по садржини и предмету интересовања веома су разнородне. Белешке представљају  покушај да се то време отргне од заборава, али на нови начин сагледа, како би добило своју историјску и културну одредницу. 

     Највећи део бележака односио се на догађаје непосредно везане за бомбардовање, али су оне на моменте прожете историјским и архивистичким освртима, етнографским и генеолошким анализама и запажањима. Аутор је бележио све што му се чинило важним, првенствено оно што су му давали повод за самопосматрање и рефлексије различите врсте. 

    Аутор је успео да кроз лично виђење догађаја, оживи свест о потреби заштите нашег културног наслеђа које је богато и представља исходиште читавог нашег друштвеног бића.

Остале актуелности

09.09.2021

Након вишегодишњег рада и усавршавања софтвера за архивиско пословање, АРХИС, представљен је запосленима Историјског архива Шумадије Крагујевац. На самој презентацији софтвера који је садашњост и будућности архивског пословања одржана је и краћа обука запослених.

Предавања и обуку су обављали запослени Државног архива Србије, Никола Аџић, архивиста и руководилац службе за обраду података и Александа Јаношев виши архивски помоћник за информационе технологије.

26.05.2021

У просторијама Историјског архива Шумадије у крагујевцу дана 26.52021. године одржана је конференција за новинаре на којој је представљен Зборник радова са научног скупа под називом "Јован Ристић, државник и дипломата - Берлински конгрес (140 година од међународног признања Србије)". Иако је позив био уредно и на време прослеђен свим електронским и штампаним медијима, као и дописништвима из Крагујевца, на конференцији су били присутне само новинарске екипе Радио телевизије Крагујевац, Пинк телевизије, Прве телевизије и Радио "Златоусти".
На конференвији су говорили: Славица Јагличић, директор историјског архива Шумадије у Крагујевцу, издавач зборника. Предраг Илић, архивски саветник, главни уредник зборника. Директор Архива, Славица Јагличић, упознала је новинаре са свим програмским активностима у периоду од 2018. године до данас, начину функционисања установе у време пандемије, набавци нове опреме за рад конзерваторске лабораторије, дигитализацији матичних књига рођених, венчаних и умрлих. Предраг Илић, главни уредник Зборника; укратко је представио све радове који су одштампани у Зборнику и нагласио зашто само од, уредник, представља часопис, с обзиорм да није било могуће присуство учесника овог Научног скупа јер су из различитих градова Србије и Региона.

РТК РЕПОРТАЖА - ВИДЕО