Актуелно

Обука запослених у ИАШК

Јуче је у нашем Архиву Татјана Драгићевић, архивски саветник на пословима матичне делатности у Државном архиву Србије одржала још једну обуку запослених за рад у софтверу за архивиско пословање, АРХИС. Такође, колегиница Снежана Петров, конзерватор папира саветник, руководилац Лабораторије за конзервацију и рестаурацију архивског и библиотечког материјала одржала је неопходне консултације у вези са лабораторијом за рестаурацију и конзервацију.