Актуелно

Архиви у Србији

У суботу, 22. маја, у Међуопштинском архиву Чачак отворена је изложба Архиви Србије, која је настала у сврху обележавања 75 година рада великог броја архива у Србији, као и 125 година од доношења првог Закона о Државној архиви.
Изложба је реализована у сарадњи Међуопштинског историјског архива Чачак и Архивистичког друштва Србије, а у делу поставке представљен је и Историјски архив Шумадије. У то име отварању изложбе су присуствовале наше колегинице КатаринаЛековић, виши архивиста и конзерватор, Јасмина Стефановић, архивски помоћник прве врсте и Весна Тодоровић, оператер дигиталних процеса.