ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА


РОЂЕНИХ
ВЕНЧАНИХ
УМРЛИХ

Aко место у коме је лице рођено,умрло или венчано није имало цркву у време у коме се радња десила,потребно је навести цркву у коју су у то време становници уписивани.

Подносилац захтева: