Периодична публикација

Зборник научноистраживачких радова, стручних прилога и прикупљене грађе за историју Крагујевца и Шумадије из области привреде, политике и културе. Први зборник је изашао 1981. године у издању Историјског архива Шумадије, Народне библиотеке „Вук Караџић“, Спомен парка „Крагујевачки окробар“ и Народног музеја Крагујевац.  До 1983. зборник је уређивао Благоје Витковић, а од 1983. уредник је био др Миленко Богдановић. Излазио је периодично до 1991.

 

 • Станишта I, Крагујевац 1983
 • Станишта II, Крагујевац 1985
 • Станишта III, Крагујевац 1988
 • Станишта IV, Крагујевац 1991


ШУМАДИЈСКИ АНАЛИ

Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, покренут 2004. године. Од 2009. категорисан је од стране Министарства за науку и технолошки развој као „научни часопис“ (М53). До сада је објављено осам бројева и три специјална издања: Крагујевац, престоница Србије (1818-1841), Крагујевац у другој половини  половини XIX  века и Крагујевац и Шумадија од 1918. до 1941. године. Часопис излазi једном годишње у 500 примерака. Уредник је Предраг Илић.

 • Шумадијски анали I,  Крагујевац 2004
 • Шумадијски анали II, Крагујевац 2005
 • Шумадијски анали III, Крагујевац 2007
 • Шумадијски анали IV,  Крагујевац 2008
 • Шумадијски анали V,  Крагујевац 2009
 • Шумадијски анали  VI,  Крагујевац 2011
 • Шумадијски анали  VII,  Крагујевац 2012
 • Шумадијски анали VIII ,  Крагујевац 2015
 • Шумадијски анали  IX,  Крагујевац 2018


ПОСЕБНА ИЗДАЊА

 • Шумадијски анали ,  Крагујевац 2006
 • Шумадијски анали ,  Крагујевац 2010
 • Шумадијски анали ,  Крагујевац 2014