Научни скупови

Историјски архив има завидну традицију у успешном организовању научних скупова почев од
2002. године.

-Архивска грађа као извор за историју Шумадије, 2002. године

-Крагујевац престоница Србије 1818-1841, 2006. године

-Крагујевац у другој половини деветнаестог века, 2008. године

-Крагујевац и Шумадија од 1914. до 1941. године, 2012. године

-Крагујевац престоница модерне Србије од 1818. – 1841. године, 2018. године

-Јован Ристић, државник и дипломата – Берлински конгрес (140 година од међународног
признања и независности Србије), 2018. године