Фондови и збирке

Први фондови који су ушли у Архив настали су радом званичних институција и органа у периоду до 1945. године. У питању је била драгоцена грађа судова општина, старих среских и окружних начелстава, удружења еснафа, занатлија, трговаца и угоститеља, банака, штедионица, дирекција, сталешких друштава и удружења, школа, верских институција и задружних организација. Ови фондови нису прикупљени одједном, већ у више наврата и то не само од званичних институција, које су их добиле у наслеђе, већ и од појединаца.

Масовније преузимање архивске грађе социјалистичког периода започето је 1956. године и то документације: органа управе престалих са радом, народноослободилачких одбора, сељачких  радних задруга, привредних организација, друштвено-политичких организација и друштава. Систематско и планско преузимање грађе од регистратура започето је 1965. године.

Данас се у Историјском архиву Шумадије чува преко 520 фондова и збирки,  што износи око 2 000 дужних метара архивске грађе. Архивском грађом од изузетног значаја проглашени су: 8 фондова, 2 збирке и 1 документ; архивском грађом од великог значаја: 43  фонда и 3 збирке.

Фондови

Збирке