О Архиву

Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac je ustanova kulture koja prikuplja, čuva, vrši zaštitu i sređivanje arhivske građe nastale na području Šumadijskog okruga i omogućava njeno korišćenje u naučne i druge svrhe. Organizovana zaštita arhivske građe u Kragujevcu započeta je 1948. godine osnivanjem Arhivskog središta čiji je prioritet bio da preuzme dokumentaciju likvidiranih predranih uprava i da je zaštiti od uništenja i propadanja. Donošenjem saveznog (1950) i republičkog zakona (1951) arhivi u Srbiji dobili su status državnih ustanova. Tako je Arhivsko središte 1952. godine preraslo u Gradsku državnu arhivu čija se nadležnost prostirala na području tri grada (Kragujevac, Kraljevo i Novi Pazar) i jedanaest srezova. Osnivanjem arhiva u Kruševcu, Čačku i Kraljevu nadležnost kragujevačkog arhiva je svedena na sedam opština: Kragujevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Knić i Lapovo (od 1991).
Kroz svoju višedecenijsku istoriju kragujevački arhiv je stalno menjao nazive: Gradska državna arhiva (1952–1958), Državni arhiv sreza Kragujevac (1958–1967), Istorijski arhiv Kragujevac(1967–1970) i Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac (od 1970).
Svojom osnovnom delatnošću ova ustanova obavlja poslove zaštite kulturne baštine i u značajnoj meri doprinosi oblikovanju naučno zasnovane slike o prošlosti čime ostvaruje svoju stručnu, kulturnu i opšte društvenu ulogu.


OSNOVNI PODACI

Datum upisa ustanove u evidenciju:1952-02-04
Naziv ustanove:Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac
Sedište ustanove (adresa):34000 Kragujevac, Kragujevačkog oktobra 13
Osnivač:Gradski Narodni odbor Kragujevac – Skupština Grada Kragujevca
Datum osnivanja ustanove:1952-02-04
Matični broj ustanove dodeljen od strane Republičkog zavoda za statistiku:7151403
Poresko-identifikacioni broj (PIB) ustanove:100561916