Библиотека

Библиотека Историјског архива Шумадије припада специјалним библиотекама затвореног типа. Формирана је 1952. године приликом оснивања установе, када је са архивском грађом преузето и нешто књига. Данас библиотека располаже са преко 6 000 наслова. Већина књига и часописа је из области историје, а мањи број из књижевности, правних, економских и других хуманистичких и природних наука. Статус старе и ретке књиге има 48 публикација и оне се посебно чувају. Најстарија књига је Стематографија Христофора Жефаровића из 1741. године.

Biblioteka