Изложбе

1. Раритети историјског архива у Крагујевцу (1955)

2. Поштански саобраћај у Србији (1957)

3. Крагујевац кроз документа и фотосе (1962)

4. Двадесет година самоуправљања у Шумадији (1971)

5. Развој социјалистичке мисли у Крагујевцу у другој половини деветнаестог века (1972)

6. Живот и дело Светозара Марковића (1973)

7. Развој јединственог народноослободилачког фронта Србије (1975)

8. Црвени барјак у Крагујевцу 1876 (1976)

9. 150 година Крагујевачке гимназије (1983)

10. 150 година позоришта у Србији

11. Архивски документи – извори за историју (1986)

12. Лицеј у Крагујевцу 1838-1841 (1988)

13. 150 година читалишта у Крагујевцу

14. 100 година ватрогаства у Крагујевцу 1887-1987 (1987)

15. Крагујевац престоница: 1818-1841 (1991)

16. Скупштинска заседања у Крагујевцу у деветнаестом веку (1995)

17. Век и деценија приде (110 година ватрогаства у Крагујевцу) (1997)

18. 165 година Гимназије у Крагујевцу: 1833-1998 (1998)

19. 145 година Војно-занатлијске школе (1999)

20. Архив у НАТО бомбардовању (2000)

21. Пола века заштите архивске грађе у Шумадији : 1952-2002 (2002)

22. Крагујевац на старим географским картама, плановима и цртежима (2004)

23. Краљ Александар и краљица Драга у документима Историјског архива Шумадије   (2012)

24. Бранислав Нушић и оснивање градског позоришта 1935. године (2012)

25. Димитрије Давидовић у Крагујевцу (2013)

26. Балкански ратови, сто година од победе (2013)

27. Кнез Михаило Обреновић, животна и владалачка судбина (2013)

28. Генерал Јован Белимарковић у документима Историјског архива Шумадије (2014)

29. Венчање Александра и Марије: круна српско-румунског пријатељства (2014)

30. Убиство краља Александра I Карађорђевића у Марсеју 1934. године (2015)

31. Крагујевац у Првом светском рату (2015)

32. "Ево мене, ето вас" два века од Другог српског устанка (2015)