• РАД СА СТРАНКАМА - сваког радног дана од 8 до 14 часова 
  • ПАУЗА - од 10-10.30
  • СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ НЕ РАДИМО

Захтеве можете поднети лично, поштом или путем мејла.

Захтев за изавање извода из матичних књига

Захтев за издавање  земљишно књижног улошка

Захтев за издавање судске документације

Захтев за издавање уверења о радном стажу, заснивању и престанку радног односа

Општи захтеви

  • Контакт 034 336-251, 034 336-252 
  • Адреса: Крагујевачког октобра бр. 13, 34 113 Крагујевац