Информатор о раду

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Историјски архив Шумадије Крагујевац уписан је у регистар Привредног суда у Крагујевцу решењем ФИ141/11, под бројем 5-151-00, као установа културе.

Историјски архив Шумадије Крагујевац, Крагујевачког октобра 13.
ПИБ 100561916
Матични број 07151403
Шифра делатности 9101 ( делатност архива)
Жиро-рачун 840-237664-86
840-237668-74

 • mail архива
 • Телефон 034/336251 034/336252
 • Одговорно лице:директор Предраг Илић
 • mail:
 • телефон 034/335584

УПРАВНИ ОДБОР

Скупштине града Крагујевца је дана 28. 11. 2014. године решењем број: 112-1842/14-I именовала председника Управног одбора Историјског архива Шумадије у Крагујевцу.

За вршење ове функције именован је Љубомир Камбер, дипломирани политиколог из Крагујевца.

Скупштина града Крагујевца је дана 12. 12. 2014. године решењем број 112-2008/14- I именовала чланове Управног одбора Историјског архива Шумадије у Крагујевцу.

За вршење ове функције именовани су:

 • Весна Степановић, дипломирани економиста из Крагујевца
 • Ненад Ђорђевић, дипломирани историчар из Крагујевца.

Скупштина града Крагујевца је дана 24. 04. 2015. године решењем број: 112/643/15- I разрешила члана Управног одбора Ненада Ђорђевића, дипломираног историчара из Крагујевца и именовала Марка Терзића, дипломираног историчара из Крагујевца за члана Управног одбора Историјског архива Шумадије у Крагујевцу.

УПРАВЉАЧКА АКТА

 • Статут
 • Систематизација
 • Правилник о раду
 • Правилник о стручним услугама које врши ИАШК
 • Ценовник

ИЗВЕШТАЈИ И ПРОГРАМИ

 • Програм рада
 • Извештај о раду
 • Финансијски план
 • Финансијски извештај

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Прилози