Фондови социјалних установа (СУ)

Фондови социјалних установа (СУ)

СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ

  • МЕСНИ ОДБОР ДРУШТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И МЛАДЕЖИ - ЛАПОВО (1919-1923); 1919/1923
  • МЕСНИ ОДБОР ДРУШТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И МЛАДЕЖИ - САВИНАЦ (1920-1923); 1920/1923
  • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" - КРАГУЈЕВАЦ (1962-1989)

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

  • МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „ДР МИХАИЛО ИЛИЋ“ - КРАГУЈЕВАЦ (1868 - ) 1929/1949