Фондови привредних организација (ПО)

Фондови привредних организација (ПО)

ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА

 

БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ


o ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА, ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ (1860-1947); 1926/1947
o ШУМАДИЈСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА – КРАГУЈЕВАЦ (1941-1945); 1941/1945
o АРАНЂЕЛОВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА – АРАНЂЕЛОВАЦ (1905-1946); 1911/1946
o ЈАСЕНИЧКА ЗАДРУГА АД – АРАНЂЕЛОВАЦ (1894-1949); 1926/1949
o ШАТОРАЧКА ШТЕДИОНИЦА – ШАТОРЊА (1925- 1944); 1925/1944
o ШТЕДИОНИЦА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ – ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ (1935-1945)
o ШУМАДИЈСКА УЈЕДИЊЕНА БАНКА - КРАГУЈЕВАЦ (1927-1933)
o ГРАЂАНСКА БАНКА У ЛИКВИДАЦИЈИ - КРАГУЈЕВАЦ (1947)
o ШТЕДИОНИЦА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ ФИЛИЈАЛА - АРАНЂЕЛОВАЦ (1938-1945)
o НАРОДНА БАНКА ФНРЈ (1949-1967)
o ШУМАДИЈСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА БАНКА У КРАГУЈЕВЦУ (1922-1948)
o НАРОДНА БАНКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ (1941-1947)
o СРПСКА НАРОДНА БАНКА, ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА


o ДУНАВСКА ПОЉОПРИВРЕДНА КОМОРА – КРАГУЈЕВАЦ (1941-1944); 1941/1944
o ОКРУЖНА ЕСНАФСКА УПРАВА – КРАГУЈЕВАЦ (1921-1932); 1921/1932
o УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА – КРАГУЈЕВАЦ (1847-1946); 1842/1846, 1847/1946
o УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ И СРЕЗОВЕ КРАГУЈЕВАЧКИ И ГРУЖАНСКИ(1911-1948); 1912/1948
o УДРУЖЕЊЕ УГОСТИТЕЉА ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ И СРЕЗОВЕ КРАГУЈЕВАЧКИ, ГРУЖАНСКИ И ЛЕПЕНИЧКИ (1932-1948); 1929/1931, 1932/1948
o УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА – ТОПОЛА (1919-1945); 1919/1943
o ОКРУЖНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА ЗАНАТЛИЈА – АРАНЂЕЛОВАЦ (1922- 1945)
o ЗАНАТЛИЈСКИ ЕСНАФ СРЕЗА ЛЕПЕНИЧКОГ – РАЧА (1921-1932)

ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО


o ЗАДУЖБИНСКО ИМАЊЕ „ОПЛЕНАЦ“ – ТОПОЛА (1922 -1945); 1922/1945

ОСТАЛО


o ТРГОВАЧКИ ОБАВЕШТАЈНИ И ИНКАСО ЗАВОД „КРЕДИТ-ИНФОРМ“ БЕОГРАД (? - 1941) ; 1914/1941

ЗАДРУГЕ


o ДРУГА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БОШЊАНЕ (1919-1946), 1919/1946
o НАБАВЉАЧКА ЗАДРУГА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА – КРАГУЈЕВАЦ (1910-1945); 1910/1945
o СТОЧАРСКА ЗАДРУГА – СИПИЋ (1934-1946); 1934/1946
o ЗЕМЉОРАДНИЧКО-КРЕДИТНА ЗАДРУГА – СИПИЋ (1919-1946); 1919/1946
o ЗЕМЉОРАДНИЧКО-НАБАВЉАЧКА ЗАДРУГА – СИПИЋ (1919 -1946); 1919/1946
o НАБАВЉАЧКО ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА – ВЕЛИКА СУГУБИНА (1919-1945); 1920/1945
o ЗЕМЉОРЉДНИЧКА ЗАДРУГА – РЕСНИК (1902 – 1941); 1902-1937


ПЕРИОД СОЦИЈАЛИЗМА

ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА


o ОБЛАСНИ САВЕЗ ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА – КРАГУЈЕВАЦ (1945-1952); 1945/1951
o СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА – КРАГУЈЕВАЦ (1947-1960); 1947/1960
o САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА КРАГУЈЕВАЧКОГ (1960)
o СРЕСКА ТРГОВИНСКА КОМОРА – КРАГУЈЕВАЦ (1952 -1967); 1952-1962
o ОСНОВНА ПРИВРЕДНА КОМОРА КРАГУЈЕВАЦ (1965-1973)
o РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА – КРАГУЈЕВАЦ (1974-1976)
o ОСНОВНА ПРИВРЕДНА КОМОРА КРАГУЈЕВАЦ (1965-1976)
o САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА „ТРУДБЕНИК“ - РАЧА (1947-1955); 1948/1954
o САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА КРАГУЈЕВАЧКОГ (1960)
o СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА – ТОПОЛА (1948 -1954)
o ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧЕЛИК“ АРАНЂЕЛОВАЦ (1958-1963); 1958/1963
o ЦРЕПАНА „КУБРУШНИЦА“ - АРАНЂЕЛОВАЦ (1947-1950); 1947/1950
o ДРЖАВНИ МЛИН „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“ - БЕЛОСАВЦИ (1952-1957); 1954/1957
o ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКА УГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ТЕХНО-МОНТ“ - ТОПОЛА (1982-1989)
o ЗАНАТСКА КОМОРА ИСПОСТАВА АРАНЂЕЛОВАЦ (1945-1980)
o СРЕСКА ПОЊОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА КОМОРА – КРАГУЈЕВАЦ (1961-1962)
o СРЕСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА КРАГУЈЕВАЦ (1961-1965)
o СРЕСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА – КРАГУЈЕВАЦ (1961-1965)
o ЗАНАТСКА КОМОРА – КРАГУЈЕВАЦ (1945-1967)
o СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА СРЕЗА ЛЕПЕНИЧКОГ – РАЧА (1953 – 1980)
o ЗАНАТСКА КОМОРА –ТОПОЛА (1952-1980)
o УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА – КРАГУЈЕВАЦ (1952-1981)
o ОСНОВНА ПРИВРЕДНА КОМОРА У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛИЈАЛА БАТОЧИНА (1963-1975)
o ОСНОВНА ПРИВРЕДНА КОМОРА У КРАГУЈЕВЦУ – ФИЛИЈАЛА КНИЋ (1960-1980)
o ЗАНАТСКА КОМОРА СРЕЗА КРАГУЈЕВАЦ, ИСПОСТАВА РАЧА (1950-1963)
o ЗДРАВСТВЕНО-ПЕНЗИОНИ ФОНД ЗАНАТЛИЈА СРЕЗА КРАГУЈ ЕВАЦ (1963-1964)
o СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ (1947-1954)
o СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА – РАЧА
o ШУМАДИЈА ПРЕВОЗ - КРАГУЈЕВАЦ (1972-1973)


ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА


ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО


o ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „БУКУЉА“ – АРАНЂЕЛОВАЦ (1949-1952); 1950/1951
o ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈА „БУКОВИК“ – АРАНЂЕЛОВАЦ (1949- 1952); 1949/1952
o ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДИТЕЉ“ – АРАНЂЕЛОВАЦ (1947-1965); 1947/1965 , 1966
o ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧЕЛИК“ – АРАНЂЕЛОВАЦ (1958-1962); 1958/1962
o СРЕКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ИЗГРАДЊУ СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ – КРАГУЈЕВАЦ (1951-1953); 1951/1953
o ДРЖАВНО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЛИНПРЕД“ – КРАГУЈЕВАЦ (1946-1951); 1946/1951
o ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „РУЈЕВИЦА“ – КРАГУЈЕВАЦ (1948-1951); 1948/1951
o ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА „ГОРЊА ГРУЖА“ – СТАНОВО (1948-1951); 1948/1951
o ГРАЂЕВИНСКО УСЛУЖНО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧЕЛИК“ – АРАНЂЕЛОВАЦ (1958-1963); 1958/1963
o ЦРЕПАНА „КУБРУШНИЦА“ – АРАНЂЕЛОВАЦ (1947-1950); 1947/1950
o ДРЖАВНИ МЛИН „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“ – БЕЛОСАВЦИ (1952-1957) 1954/1957
o УПРАВА „ПРИГРАП“ – КРАГУЈЕВАЦ (1946-1949)
o РЕПРОСЕРВИС ЗАГРЕБ – ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ
o СОУР „ 21 ОКТОБАР“ – КРАГУЈЕВАЦ (1962-1969)
o РАДИО-ЕЛЕКТРО КРАГУЈЕВАЦ (1961-1964)
o ПРЕДУЗЕЋЕ „МЛАДОСТ“ – КРАГУЈЕВАЦ (1961-1962)
o УНИВЕРЗАЛ ПРОМЕТ КАВАДАРЦИ, ООУР КРАГУЈЕВАЦ (1972-1978)
o МЕШОВИТО ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО „ОБЕКС“ – У СТЕЧАЈУ КРАГУЈЕВАЦ (1986-1999)
o АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ „ОПЛЕНАЦ“ – ТОПОЛА (1992-2005)
o ДП „РОМАНИЈА“ - КРАГУЈЕВАЦ (1963-2001)
o ДП „11 ОКТОБАР“ - РАЧА (1953-2007)
o ДП „ОРТОТЕКС“ КРАГУЈЕВАЦ (1958-2005)
o ЗАСТАВА – ПОШТА , ТЕЛЕФОН И БИРОТЕХНИКА – КРАГУЈЕВАЦ (2005-2006)
o ШТАМПАРИЈА „НАПРЕДАК“ – АРАНЂЕЛОВАЦ (1944 -2006)
o ДПИМ „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ КРАГУЈЕВАЦ (1953-2008)
o ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРИКОТАЖЕ „ДУШАН ДУГАЛИЋ“ – БАТОЧИНА (1946-2007)
o МДД „МИЛАН ЖИВИЋ“ РАЧА (1948-2008)
o ДП „ЗАСТАВА – ТРАНСПОРТ“ КРАГУЈЕВАЦ (1976-2003)
o СИП „НИКОЛА НИКОЛИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ (1954-2006)
o АУТОМЕХАНИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ (2005-2010)
o ДП „ФИЛИП КЉАЈИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ (1954-2008)
o ИЗОЛМА АД – РАЧА (1961-2008)
o ДП ЗА ХЕМИЗАЦИЈУ И СЕМЕНАРСТВО „АГРОСЕМЕ“ КРАГУЈЕВАЦ (1981-2004)
o ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ЛАУДОН“ ДОО – АРАНЂЕЛОВАЦ (2000-2010)
o ДП „ШАМОТ – ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА“ АРАНЂЕЛОВАЦ (1947- 2003)
o ДП „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“ НАТАЛИНЦИ (1980-2008)
o АД „ ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО“ РАЧА (1961 – 2011)
o ЗАСТАВА ПРОМЕТ АРЕНА МОТОРС КРАГУЈЕВАЦ (1960-2011)
o СИМПОР ДОО ПРЊАВОР БАТОЧИНА (1988-2010)
o ДП "КРАГУЈ" – БАТОЧИНА (1961-2006)
o УНИОР ФОРМИНГТООЛС ДОО КРАГУЈЕВАЦ (2008-2014)
o ДРУШТВО ЗА ЛИЧНЕ УСЛУГЕ У ДОМАЋИНСТВУ „СЈАЈ“ КРАГУЈЕВАЦ (1991-2003)
o "РАТКО МИТРОВИЋ" ДОО (1947-2012)

ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО


o ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНСКА СТАНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ (1947-1950); 1945/1946, 1947/1950, 1951
o ПОЉОПРИВРЕДНО-ЗЕМЉИШНИ ФОНД СРЕЗОВА ГРУЖАНСКОГ И КРАГУЈЕВАЧКОГ(1953)
o ЗЕМЉИШНО ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „ОПЛЕНАЦ“ - ТОПОЛА (1946-1958) ; 1946/1958
o ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШНИ ФОНД СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1952-1955); 1952/1955
o ЗЕМАЉСКО ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО – ТОПОЛА (1946-1958); 1946/1958

ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО


o СРЕСКО ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА „БУКУЉА“ - АРАНЂЕЛОВАЦ (1948-1952 ); 1948/1952
o СРЕСКО СЕМЕНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ – АРАНЂЕЛОВАЦ ( 1948-1952 ); 1948/1952
o ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД – БАЗА КРАГУЈЕВАЦ ( 1948-1952 ); 1948/1952
o ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЖИТАРИЦА „ЖИТОПРОМЕТ“ – КРАГУЈЕВАЦ (1947-1951); 1947/1951
o ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ОБСКРБА“ – КРАГУЈЕВАЦ (1950-1952); 1950/1952
o ГРАДСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ – КРАГУЈЕВАЦ (1946-1952); 1947/1952
o ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ И ОТКУП ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА АРАНЂЕЛОВАЦ (1949-1950); 1950
o ОТКУПНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ „ПАРТИЗАН“ - КРАГУЈЕВАЦ (1948 – 1950); 1948
o ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, МЛЕКО И МЛЕЧНЕ ПРОИЗВОДЕ „ПОБЕДА“- КРАГУЈЕВАЦ (1949-1950); 1949
o „СТОЧАР“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ КРУПНОМ СТОКОМ - КРАГУЈЕВАЦ (1949-1950); 1950
o ПРЕДУЗЕЋЕ „КОТЕБ-ИМПЕКС“ – КРАГУЈЕВАЦ (1969-1973); 1969/1973
o ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈАСЕНИЦА“ – СТРАГАРИ (1971-1977); 1971/1974
o ТРГОВАЧКА РАДЊА ПЕШИЋ- СТАМЕНКОВИЋ – КРАГУЈЕВАЦ (1931-1940)
o ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „МОРАВА“ ЛОВЋЕНАЦ ПЕТРОВАЦ – КРАГУЈЕВАЦ (1974-1981)
o УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИЗЛЕТ“ – СТРАГАРИ (1964-1968)
o ППП „СЛАВКОВИЋ“ ЛУЖНИЦЕ – КРАГУЈЕВАЦ (1994 – 2003)
o ППП „МЕГА- ТРЕЈД“ КРАГУЈЕВАЦ (1992-2005)

ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ


o РГЗ СО КРАГУЈЕВАЦ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ (1936 – 2008)
o РГЗ СО КНИЋ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ (1943-2009)
o РГЗ СО-БАТОЧИНА ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ (1940-2000)
o РГЗ СО-РАЧА ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ЗАНАТСТВО


o КРОЈАЧКА ЗАДРУГА „БУКУЉА“ – АРАНЂЕЛОВАЦ ( 1957-1962 ), 1957/1962
o ОПАНЧАРСКО ПРИРЕЂИВАЧКА ЗАДРУГА – АРАНЂЕЛОВАЦ (1945-1952); 1945/1952
o ПРВА ЗАНАТСКО ОПАНЧАРСКА ЗАДРУГА – КРАГУЈЕВАЦ (1945-1956); 1945/1956
o ОПАНЧАРСКО ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА – ЛАПОВО (1946-1953); 1946/1953
o АБАЏИСКО КРОЈАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА „ОБНОВА“ – РАЧА (1946-1952); 1946/1952, 1953
o ОПАНЧАРСКА ЗАДРУГА – РАЧА (1946-1953); 1946/1953
o РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „РУКОТВОРИНА“ – КРАГУЈЕВАЦ (1967-1977) ; 1967/1977
o ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ХЕРОЈ ЂУРА ДИМИТРИЈЕВИЋ“ – КРАГУЈЕВАЦ (1964-1974)
o УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТРЕЛАЦ“ – КРАГУЈЕВАЦ (1965-1969)
o ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТОПОЛА (1976-1996)

ЗАДРУГЕ


o ЗАДРУГА „29 НОВЕМБАР“ – СИПИЋ (1949-1953); 1949/1953
o ЗАДРУГА „ЗАЈЕДНИЦА“ – ШЉИВОВАЦ (1949 -1953); 1949/1953 ,1954
o ЗАДРУГА „СЛОБОДАН МАУЗЕР“ – ВУЧИЋ (1949-1952); 1950/1952
o РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКА НАБАВЉАЧКО-ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА – КРАГУЈЕВАЦ (1946-1954); 1945, 1946/1954
o ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – НАТАЛИНЦИ (1945-1953); 1945/195
o ОПАНЧАРСКО ПРИРЕЂИВАЧКА ЗАДРУГА – ЛАПОВО (1946-1953); 1946/1953
o ОПАНЧАРСКО ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА „ОБНОВА“ – НАТАЛИНЦИ (1946-1951); 1946/1951
o АБАЏИЈСКО КРОЈАЧКА – ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА СОЈ „РЕКОРД“ – НАТАЛИНЦИ (1946-1952); 1946/1952
o ОБУЧАРСКО САРАЧКА ЗАДРУГА СОЈ „РАД И СЛОГА“ – ТОПОЛА (1946-1958); 1946/1958
o ЗЕМЉОРАДНИЧКО-СТОЧАРСКА ЗАДРУГА ЛАПОВО – ЛАПОВО (1944-1949); 1944/1949
o ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ОВСИШТЕ (1949-1950); 1949/1950
o РАДНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКА – ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА – ТОПОЛА (1945-1950); 1945/1950
o ВЕНЧАЧКА ВИНОГРАДАРСКА ЗАДРУГА – ВЕНЧАНИ (1919-1941); 1919/1932
o СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БУДУЋНОСТ“ – НОВИ МИЛАТОВАЦ (1949- 1953); 1949/1953
o СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „29 НОВЕМБАР“ – СИПИЋ (1949-1953); 1949/1953
o ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА – КНИЋ (1946-1961)
o ЗАНАТСКО НАБАВНО ПРОДАЈНА ЗАДРУГА – ТОПОЛА (1955-1958)
o ОПАНЧАРСКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА „ГРУЖА“ – ПАЈСИЈЕВИЋ (1947-1948)
o ОБУЋАРСКО ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА „МИЉКО ТОШИЋ“ – КРАГУЈЕВАЦ
o СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА – ЉУБИЋ (1950-1956)
o СТАМБЕНА ЗАДРУГА САВЕЗА БОРАЦА НОР И РВ „НОВИ СТАН“ – КРАГУЈЕВАЦ (1960-1977)