Фондови правосудних организација (ПР)

Фондови правосудних организација (ПР)

ПРАВОСУЂЕ (ПР)


АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1944.

 • СУД ОКРУГА КРАГУЈЕВАЧКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1838-1918); 1844/1893, 1919, регеста 1844-1919 
 • ПРВОСТЕПЕНИ ИНВАЛИДСКИ СУД - КРАГУЈЕВАЦ (1919-1945); 1919/1945
 • СРЕСКИ СУД - АРАНЂЕЛОВАЦ (1920-1945); 1920, 1928/1945 
 • ОКРУЖНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ (1936-1944) 
 • СРЕСКИ СУД РАЧА (1934-1944)

АРХИВСКИ ФОНДОВИ ПОСЛЕ 1944.

 • СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ СРЕЗА КРАГУЈЕВАЧКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1949-1967); 1949/1957
 • ОКРУЖНИ СУД-КРАГУЈЕВАЦ (1945- ); 1945/1980
 • ВОЈНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ (1944-1947)
 • ДРУЖТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА - КРАГУЈЕВАЦ (1975-1991)
 • СУД УДРУЖЕНОГ РАДА - КРАГУЈЕВАЦ (1976-1991)
 • ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ТОПОЛА (1960-1965)
 • ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА СО ТОПОЛА (1980-1990)
 • ОПШТИНСКИ СУД - РАЧА (1946-1962)