Фондови јавне управе (ЈУ)

Фондови јавне управе (ЈУ)

АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1941.


ОКРУГ КРАГУЈЕВАЧКИ

 • НАЧЕЛСТВО ОКРУГА КРАГУЈЕВАЧКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1839-1931); 1839/1915
 • ОКРУЖНИ ШКОЛСКИ ОДБОР - КРАГУЈЕВАЦ (1920-1931)
 • ОКРУЖНИ ИНСПЕКТОРАТ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1931-1941)

СРЕСКА НАЧЕЛСТВА

 • НАЧЕЛСТВО СРЕЗА КРАГУЈЕВАЧКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1839-1941); 1919/1941
 • НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ЛЕПЕНИЧКОГ- РАЧА (1839-1941)
 • НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ОПЛЕНАЧКОГ- ТОПОЛА (1839-1941); 1925/1941

ШУМАДИЈСКА ОБЛАСТ

 • ОБЛАСТ ШУМАДИЈСКА - КРАГУЈЕВАЦ (1922-1929); 1928/1929 
 • ИНСПЕКТОРАТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ЗА ШУМАДИЈСКУ ОБЛАСТ - БЕОГРАД (1922-1929), 1922/1925

ОПШТИНЕ

 • ПОГЛАВАРСТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА (1839-1941); 1890/1940
 • ОПШТИНА БЕЛОШЕВАЧКА – БЕЛОШЕВАЦ ( 1839-1941); 1892, 1896, 1906/1941
 • ОПШТИНА ДОЊОРАЧАНСКА - ДОЊА РАЧА (1839-1941); 1879/1906
 • ОПШТИНА КИЈЕВСКА - КИЈЕВО (1839-1941); 1866/1870, 1880/1890, 1900/1939 
 • ОПШТИНА МЕЧКОВАЧКА - ИЛИЋЕВО (1839-1941); 1907, 1912/1941
 • ОПШТИНА НАТАЛИНАЧКА - НАТАЛИНЦИ (1839-1941); 1849/1937

 

АРХИВСКИ ФОНДОВИ (1941-1944)


СРЕСКА НАЧЕЛСТВА

 • НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ЛЕПЕНИЧКОГ - РАЧА (1941-1944); 1941/1944

ОПШТИНЕ

 • ПОГЛАВАРСТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА (1941-1944); 1941/1944
 • ОПШТИНА БАТОЧИНСКА - БАТОЧИНА (1941-1944); 1941/1944
 • ОПШТИНА МЕЧКОВАЧКА - ИЛИЋЕВО (1941-1944); 1941/1944

АРХИВСКИ ФОНДОВИ ПОСЛЕ 1944.

 • НАРОДНИ ОДБОР ОБЛАСТИ - КРАГУЈЕВАЦ (1949-1951); 1949/1951 
 • ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР - КРАГУЈЕВАЦ (1944-1947); 1944/1947

СРЕСКИ НАРОДНИ ОДБОРИ

 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ОРАШАЧКОГ - АРАНЂЕЛОВАЦ (1944-1955); 1945/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1944-1955);1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ЛЕПЕНИЧКОГ - РАЧА (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ОПЛЕНАЧКОГ - ТОПОЛА (1944-1955); 1944/1955

СРЕЗОВИ

 • СКУПШТИНА СРЕЗА - КРАГУЈЕВАЦ (1944-1967); 1944/1967, 1944/1955
 • СРЕЗ ОПЛЕНАЧКИ -ТОПОЛА (1946-1957)

НАРОДНИ ОДБОРИ ОПШТИНА

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАДЊЕВАЦ (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БЕЛОШЕВАЦ (1944-1955); 1948/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БУКУРОВАЦ (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЦРНИ КАО (1944-1955); 1945/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЧЕСТИН (1944-1955); 1945/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОБРОВОДИЦА (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊА РАЧА (1944-1955); 1949/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЂУРЂЕВО (1944-1955); 1948/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГЛЕДИЋ (1944-1959); 1955/1957
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА САБАНТА (1944-1959)
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГРОШНИЦА (1944-1955); 1950/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГРУЖА (1944-1959); 1946/1959
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГУБЕРЕВАЦ (1944 -1959); 1953/1958
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ИЛИЋЕВО (1944-1955); 1945/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈОВАНОВАЦ (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КАМЕНИЦА (1944-1955); 1945/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КИЈЕВО (1944-1955); 1945/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛАПОВО ( 1944-1959 ); 1947/1958
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАРШИЋ (1944-1955); 1945/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЈСИЈЕВИЋ (1944-1955); 1949/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СИПИЋ (1944-1955); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАНОВО (1944-1955); 1952/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТОПОНИЦА (1944- 1959); 1944/1959
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТРМБАС (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВИШЕВАЦ (1944-1955); 1951/1954
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВУЧИЋ (1944-1955); 1948/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЖИРОВНИЦА (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАРЕ (1944-1959); 1944/1959
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БЕЛОСАВЦИ (1944-1957); 1944/1957
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОРАЧ (1944-1959); 1945/1959
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОРЦИ (1944-1955); 1952/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОШЊАНИ (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОЖУРЊА (1944-1955); 1944/1954
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГРИВАЦ (1944-1955); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОБРАЧА (1944-1955); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГУНЦАТИ (1944-1955); 1945/1946, 1950/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈУНКОВАЦ (1944-1955); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОЊУША (1944-1959); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КРЋЕВАЦ (1944-1952); 1945/1952
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛИПОВАЦ (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЉУЉАЦИ (1944-1955); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МИРАШЕВАЦ (1944-1959); 1944/1959
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НАТАЛИНЦИ (1944-1959); 1946, 1948/1959
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОВСИШТЕ (1944-1955); 1952/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОПЛАНИЋ (1944-1955); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПОПОВИЋ (1944-1955); 1950/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАДМИЛОВИЋ (1944-1955); 1945/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ САРАНОВО (1944-1955); 1944/1955 
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СЕПЦИ (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЗАБОЈНИЦА (1944-1955); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЖАБАРИ (1944-1955); 1944/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЕЛИКО КРЧМАРЕ (1944-1955); 1949/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВИНЧА (1944-1955); 1946/1955
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВУЧКОВИЦА: (1944-1955); 1946/1955 
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРЗАН (1945-1955) 
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОТУЊЕ (1944-1957) 
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РЕСНИК (1955-1957)
 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДИВОСТИН 

МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ

 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БАЊА (1944-1952); 1944/1949
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БУКОВИК (1944-1952); 1945/1950
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КЛОКА (1944-1952); 1944/1951
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР НОВИ МИЛАНОВАЦ (1944-1952); 1944/1952
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ОПОРНИЦА (1944-1947); 1944/1947
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БЕЧЕВИЦА (1944-1952)
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ТОПОЛА (1944-1952); 1946/1952
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР МАСКАР (1946-1955)
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БУМБАРЕВО БРДО (1946-1947)
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЗАГОРИЦА (1946-1951)
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЗАКУТА (1948-1959)
 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ТРНАВА (1947-1952)

СКУПШТИНЕ ОПШТИНА

 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА (1944- ); 1944/1958
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ (1944- ); 1946/1959
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КРАГУЈЕВАЦ (1944- ); 1944/1957
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА (1944- ); 1945/1959 
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА (1944- ); 1944/1959