Фондови друштвених организација, друштава и удружена (ДО)

Фондови друштвених организација, друштава и удружена (ДО)

ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА (ДО)

 • СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1967); 1955/1967
 • СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1967); 1953/1967
 • СРЕСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1967); 1945/1950
 • САВЕЗ БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1948-1955); 1948/1955
 • САВЕЗ БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРЕЗА КРАГУЈЕВАЦ - КРАГУЈЕВАЦ (1951-1967); 1951/1967 
 • ГРАДСКИ ОДБОР САВЕЗА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА - КРАГУЈЕВАЦ (1948-1955); 1948/1951 
 • ОБЛАСНИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - КРАГУЈЕВАЦ (1919-1950); 1936/1950
 • ОКРУЖНИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1947); 1945/1947
 • СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈИНХ ИНВАЛИДА - КРАГУЈЕВАЦ (1946-1961); 1946/1961, 1962
 • ГРАДСКИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - КРАГУЈЕВАЦ (1947-1948); 1947/1948
 • МЕСНИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - КРАГУЈЕВАЦ (1945-1947); 1945/1946
 • СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА КРАГУЈЕВАЦ (1953-1961); 1953/1961
 • СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - АРАНЂЕЛОВАЦ (1944-1955); 1944/1955
 • СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ СРЕЗ ГРУЖАНСКИ - КРАГУЈЕВАЦ (1944-1954); 1946/1954 
 • ГРАДСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1944-1955); 1946/1955
 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ЛАПОВО (1944-1959); 1945/1959 
 • МЕСНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРИЈЕ - ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР – ЛАПОВО (1944-1952); 1947/1952 
 • СРЕСКИ КОМИТЕТ НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ – РАЧА (1944-1955); 1949/1955
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ - РАЧА (1944 - ); 1955/1965 
 • ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОМИТЕТ НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ - ЛАПОВО (1948-1952); 1948/1952
 • СРЕСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ - РАЧА (1944-1955); 1946/1955
 • МЕСНО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ - РАЧА (1944 - ); 1945-1948
 • СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОДИЛАЧКОГ РАТА – АРАНЂЕЛОВАЦ (1948-1955); 1948/1955
 • УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ (1950-1961); 1950/1955
 • СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА БОРАЦА НОР-а РАЧА (1948-1955); 1949/1953 
 • ОПШТИНСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-а - РАЧА (1947-1961); 1955/1961, 1962/1965
 • СРЕСКИ ОДБОР РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - РАЧА (1945-1955); 1949/1955
 • ОПШТИНСКИ ОДБОР РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - РАЧА (1945-1961); 1950/1961 
 • МЕСНИ ОДБОР СИНДИКАТА СРЕСКОГ САВЕЗА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА (1947-1951)
 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - АРАНЂЕЛОВАЦ (1956-1990) 
 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - БАТОЧИНА (1958-1989) 
 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - КНИЋ (1970-1990)
 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРИЈЕ - КРАГУЈЕ-ВАЦ (1956-1990) 
 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - РАЧА
 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ТОПОЛА (1950-1990)
 • МЕЂУОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА КОМУНИСТА СРИЈЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1976-1990)
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА АРАНЂЕЛОВАЦ (1953-1990)
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ – БАТОЧИНА (1968-1990)
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА -КРАГУЈЕВАЦ (1958-1990)
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА -ТОПОЛА (1950-1990)
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ - БАТОЧИНА (1960-1990)
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1956-1990)
 • СКУПШТИНА МЕЂУОПШТИНСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА - КРАГУЈЕВАЦ (1975-1990) 
 • ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ - СИПИЋ (1956- ) 
 • СУСРЕТИ САМОУПРАВЉАЧА „ЦРВЕНИ БАРЈАК“- КРАГУЈЕВАЦ (1969-1990) 
 • САВЕЗ БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА - ОПШТИНСКИ ОДБОР КРАГУЈЕВАЦ (1956-1992)
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА - КНИЋ (1960-1991)
 • КЛУБ САМОУПРАВЉАЧА - КРАГУЈЕВАЦ (1962-1990)

СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА

 • УДРУЖЕЊЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ - КРАГУЈЕВАЦ (1889-1945); 1889/1945
 • ВАТРОГАСНА ЖУПА - КРАГУЈЕВАЦ (1935-1944); 1935/1942
 • УДРУЖЕЊЕ КОЧИЈАША - КРАГУЈЕВАЦ (1938-1950); 1938/1949
 • ФОНД ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ - КРАГУЈЕВАЦ (1960-1972)
 • САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ - КРАГУЈЕВАЦ (1967-1992)
 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ - КРАГУЈЕВАЦ (1972-1991)
 • САВЕЗ ПРОНАЛАЗАЧА И АУТОРА ТЕХНИЧКИХ УНАПРЕЂЕЊА - КРАГУЈЕВАЦ (1985-1986)

ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА

 • ПОДОДБОР СРЕСКОГ ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА - КРАГУЈЕВАЦ (1908-1941); 1908/1941
 • ДРУШТВО ЦРВЕНОГ КРСТА - СИПИЋ (? -1961); 1943/1961
 • СРЕСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА - РАЧА (1947-1955); 1947/1955
 • ОПШТИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА - РАЧА (1945- ); 1955/1965
 • ДРУШТВО ЦРВЕНОГ КРСТА - РЕСНИК (1908-1941)
 • ЗАДУЖБИНСКИ ЛЕГАТ ОДСЕКА ЗА ПРОСВЕТУ НОО КРАГУЈЕВАЦ АНТОНИЈА МАРИЋА И ВАСЕ РАЈЕВЦА (1922-1965)

КУЛТУРНА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

 • САВЕЗ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ДРУШТВА СРЕЗА ГРУЖАНСКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1948-1954); 1948/1954
 • САВЕЗ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ДРУШТВА КРАГУЈЕВАЧКОГ - КРАГУЈЕВАЦ (1948-1954); 1948/1954
 • ЗАДРУГА ЗА НАРОДНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ „ШУМАДИЈА“ - КРАГУЈЕВАЦ (1937-1941); 1937/1941
 • КЛУБ КУЛТУРНИХ РАДНИКА - КРАГУЈЕВАЦ (1952-1962); 1952/1962
 • ПЕВАЧКО ДРУШТВО „ВИШЊИЋ“ - РАЧА (1896-1941); 1928/1938
 • КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУШТВО - СИПИЋ (1925-1960); 1925/1960 
 • ПРОСВЕТНО-ДОМАЋИНСКИ ТЕЧАЈ - РАЧА (1958-1961); 1958/1961
 • СИПИЋКА ЧИТАОНИЦА - СИПИЋ (1925-1948)

СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

 • СОКОЛСКО ДРУШТВО - АРАНЂЕЛОВАЦ (1923-1941); 1923/1941
 • СПОРТСКО ДРУШТВО „РАДНИЧКИ“ - КРАГУЈЕВАЦ (1924- ); 1925/1948
 • КОЊИЧКИ КЛУБ „ШУМАДИЈА“ - КРАГУЈЕВАЦ (1889-1962); 1920/1962
 • МЕСНИ ОДБОР АЕРО-КЛУБА „НАША КРИЛА“ - РАЧА (1936- ); 1936 
 • СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ДРАЧА (1930-1941); 1930/1941
 • СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ЈУНКОВАЦ (1929-1941); 1929/1935
 • СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА РАЧА (1927-1951); 1929/1951

ОСТАЛО

 • ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО - КРАГУЈЕВАЦ (1886- ); 1894/1946
 • КАСА УЗАЈАМНЕ ПОМОЋИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА - КРАГУЈЕВАЦ (1948-1951); 1948/1951
 • КЛУБ ПЕНЗИОНИСАНИХ РАДНИКА СУП-а - КРАГУЈЕВАЦ (1968-1980)
 • АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛОВАНА НИКОЛИЋА (1915-1954)
 • АДВКОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛЕНКА МИХАИЛОВИЋА (1955-1960)
 • ПОЉОПРИВРЕДНА ПОДРУЖНИЦА ЈУНКОВАЦ (1937-1941); 1937/1941
 • ЛАПОВСКА ПОЉОПРИВРЕДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА - ЛАПОВО (1931- 1939); 1931/1939